1) Bewoners in Moerwijk geven aan dat voedselresten nog steeds over het balkon de tuinen en binnentuinen wordt gesmeten, één van de grootste veroorzakers van het rattenprobleem.

Ondanks alle inspanningen van de gemeente en woningcoöperaties gaan deze lui – bijvoorbeeld in Den Haag Zuidwest – gewoon door met voedsel dumpen, zelfs als ze door buren hierop worden aangesproken. Is het college hier mee bekend? Zo ja, wat gebeurt momenteel gericht hieraan?

2) De piektijden van het dumpen is vlak na etenstijd in de avond. Handhaving in burger met zicht op de tuinen en binnentuinen is het meest effectief, is het college bereid op deze tijden en dan bij voorkeur in burger hierop handhaving in te zetten? Zo nee, waarom niet?

 

René Oudshoorn
Hart voor Den Haag/Groep de Mos