5 maart 2019 Beantwoording schriftelijke vragen Maak van de Schoolstraat een schoolvoorbeeld voor de binnenstad

1. Bent u bekend met de brief van drie ondernemers uit de Schoolstraat, inzake de economische situatie van de Schoolstraat?

2. De wildgroei aan grote reclameborden op straat, kledingrekken en uitstallingen geven de Schoolstraat en de aangrenzende Vlamingstraat een onverzorgde uitstraling. Bent u bereid om Handhaving de geldende regelgeving hier strikter te laten handhaven? Zo neen, waarom niet?

3. De huidige economische situatie van de Schoolstraat, is mede het resultaat van langdurige leegstand die veelal opgevuld is met (tijdelijke) ondernemingen die met hun concept geen aanvulling voor de Schoolstraat gebleken zijn. Om het toekomstige winkelaanbod beter aan te laten sluiten bij het karakter van de Schoolstraat is het van belang dat de pandeigenaren kritisch gaan kijken naar de potentiële huurder van de panden. Uiteindelijk is het ook in het (economisch) belang van de pandeigenaren dat er serieuze en levensvatbare concepten in hun panden zitten. Bent u bereid om samen met de pandeigenaren en huidige ondernemers in de Schoolstraat, in gesprek te gaan hoe aan deze wens het beste invulling gegeven kan worden? Zo neen, waarom niet?

4. De herbestrating van de Schoolstraat staat gepland voor 2020. Deze ingreep is van groot belang om de aansluiting tussen het gerenoveerde Kerkplein en de Grote Markt ook esthetisch duidelijk te maken. Ziet u mogelijkheden om de herbestrating te vervroegen naar 2019 (bij voorkeur januari, februari). Zo neen, waarom niet?

Ralf Sluijs