12 februari 2019 Beantwoording Schriftelijke vragen Het ontbreken van Zorg en Welzijn in Kijkduin

Overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van orde stelt het lid Roopram (Hart voor Den Haag / Groep de Mos) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

Kijkduin Bad wordt binnenkort vernieuwd. De voorbereidingen zijn in volle gang.  Een nieuwe winkelcentrum met appartementen en een ondergrondse parkeergarage. De boulevard wordt vernieuwd en het Atlantic Hotel wordt flink verbouwd. In Kijkduin Binnen komen op verschillende locaties nieuwe woningen.

1. Kan het college aangeven of er rekening is gehouden, bij het ontwikkelen van de plannen vernieuwing Kijkduin, met voorzieningen op het gebied van Zorg en Welzijn? Zo ja, graag een uitgebreid antwoord. Zo nee, kunt u uitvoerig motiveren waarom niet?

2. Is het college op de hoogte dat de bewoners in Kijkduin veelal de leeftijdscategorie hebben bereikt van boven de 50 jaar en dat daarom zorgvoorzieningen hard nodig zijn?

3. Kan het college aangeven waarom er momenteel geen openbare ruimte te vinden is in de wijk ten behoeve van de bewoners?

4. Deelt het college de mening dat er een plek moet komen in Kijkduin waar de bewoners elkaar kunnen ontmoeten voor een kop koffie of een praatje en een plek waar activiteiten worden georganiseerd naast ook een huisarts, tandarts en fysiotherapeut?

5. Hoe wordt er rekening gehouden met de toegankelijkheid van de openbare ruimte voor senioren en hoe gaat het college zorgdragen voor een seniorvriendelijk Kijkduin?

 

Janice Roopram