23 maart 2018 Beantwoording Schriftelijke vragen Ypenburg De Venen

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid De Mos (Groep de Mos) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad

1) Heeft u een gedegen onderzoek gehouden of er in de wijk De Venen ook echt draagvlak is voor betaald parkeren? Zo nee waarom niet?

Bewoners in De Venen zijn in grote meerderheid tegen; net als de ondernemers, die stellen 20 tot 30% omzetverlies te lijden als gevolg van betaald parkeren.

2) Bent u bereid om met de bewoners en ondernemers in gesprek te gaan? Zo ja, hoe gaat u e.e.a. oppakken?

De ondernemers zouden met dezelfde parkeerregeling als in winkelcentrum Ypenburg akkoord gaan.

3) Bent u bereid om dit te doen? Zo nee waarom niet?

4) Waarom reageert u niet op brieven van de ondernemers?