Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt de leden Janice Roopram en Jelle Meinesz (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad:

 

1.            Bent u bekend met de versmalde rijbaan in de Loosduinse Hoofdstraat?

2.            Klopt het dat de versmalling is toegepast in het kader van het verbeteren van de verkeersveiligheid? Graag een breedvoerig antwoord.

3.            Wat vindt het college ervan dat fietsers zich niet veilig voelen om over de rijbaan te fietsen vanwege automobilisten die te dicht op de fietsers rijden en daarom dan ook, in strijd met de geldende verkeersregels, op het trottoir gaan fietsen?

4.            Binnen één week tijd zijn er vier *autospiegels eraf gereden. Wat vindt het college ervan dat er schade aan geparkeerde auto’s wordt veroorzaakt? Wat voor maatregelingen zal het college ondernemen en kunt u aangeven wanneer?

5.            Deelt het college de mening van Hart voor Den Haag/Groep de Mos dat dit haaks staat met het garant staan voor een inrichting van de weg waar voldoende verkeersruimte is om het gemengd verkeer veilig te verwerken, zoals opgenomen in het Handboek Openbare Ruimte van gemeente Den Haag?

6.            Is het college bereid om onderzoek te doen naar de verkeerssituatie in de Loosduinse Hoofdstraat en hierbij ook de bewoners te betrekken? Zo, ja graag een toelichting en tijdspad? Zo neen, waarom niet, graag een uitgebreid antwoord.

 

Janice Roopram en Jelle Meinesz

Hart voor Den Haag / Groep de Mos