24 september 2019 Beantwoording Schriftelijke vragen Haagse helden op grauwe flatgebouwen

1). Bent u bekend met het feit dat in Warschau diverse flatgebouwen de iconen van de plaatselijke club Legia Warschau levensgroot vereeuwigd hebben? (1)

2). Rondom het Willem Dreespark in Moerwijk staan ook diverse flatgebouwen. Bent u het met Hart voor Den Haag eens dat grote schilderingen op deze gebouwen letterlijk kleur kunnen geven aan de wijk? Zo nee, waarom niet?

3). Den Haag heeft met ADO Den Haag en haar bakermat in het Zuiderpark, een lange en trotse Haagse voetbaltraditie. Bent u het met Hart voor Den Haag eens dat het mooi zou zijn om Haagse helden als Aad Mansveld, Lex Immers en Tommie Beugelsdijk te eren met schilderingen op flatgebouwen in Moerwijk? Zo nee, waarom niet?

4).Bent u bereid om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om diverse flatgebouwen in Moerwijk met levensgrote schilderingen van Haagse helden te sieren? Zo nee, waarom niet?

Damiën Zeller

Hart voor Den Haag/Groep de Mos