Voorzitter,

In het verreweg slechtste theaterstuk van 2020, zijn wij aanbeland bij het laatste bedrijf; de voordracht van 2 nieuwe cultuurankers en de invulling van het openluchttheater in Zuiderpark, voortgekomen uit de meest gesloten “open call” in de geschiedenis der open calls.

Het eerste bedrijf betrof het schouwspel van de beoordeling van ruim 104 Haagse cultuurinstellingen door een “onafhankelijke” beoordelingscommissie.
Gehakt maakten deze uitheemse beoordelaars van ons Haagse culturele décor. Het was de gemeenteraad die hier in het 2e bedrijf een stokje voor stak, de wethouder terugfloot, en aantoonde een heel stuk creatiever te zijn.

In het bedrijf erna kwam er tot 3 maal toe een oproep van een stadsdeel om betrokken te worden in de besluitvorming omtrent hun nieuwe cultuuranker voor de komende 4 jaar.
De wethouder glimlachte vriendelijk en legde dit verzoek tot participatie vanuit een stadsdeel dat bijna 10% van de inwoners van onze stad vertegenwoordigt, op authentieke wijze geheel naast zich neer.
Onze ingediende motie hierover liet hij door zijn stem-figuranten (zijn coalitiepartners) verwerpen. Democratie’66 anno 2020.

In het nu 4e en laatste bedrijf zijn wij getuigen van het slotstuk. Dezelfde commissie die de 2 betreffende cultuurankers enkele maanden terug nog tot op de bodem toe af-fikten, beoordeelt ze nu ineens als zéér veelbelovend.
Maar op basis van wat eigenlijk? Op basis van een paar A4-tjes met gewenste teksten erin.

Voorzitter,

Hoeveel gesprekken hebben er met de gegadigden plaatsgevonden? (Niet 1!)
Hoe is beoordeeld of deze op papier goed klinkende ambities in de praktijk ook haalbaar en realistisch zijn, voordat er een toezegging van tonnen gemeenschapsgeld wordt gedaan? (Op basis van vermoedens!)
Heeft de wethouder enig idee wat de bewoners van deze stadsdelen hier allemaal van vinden? Zijn zij door de wethouder of de commissie benaderd? (Niet 1!)
Hecht de wethouder überhaupt enige waarde aan hun mening? Of is dat alleen wanneer er verkiezingen zijn? (…)

Voorzitter,

De wassenneus-motie van de Haagse stadspartij waarom wij hier nu zitten, de vlag op de modderschuit van Peter Bos, suggereert dat de raad nog iets te zeggen heeft.
Maar ook dit toneelstukje wordt onder slechte regie opgevoerd.
De oplettende Hagenaar en Hagenees weet inmiddels wel beter: de wethouders wil is wet.

Voorzitter,

Wat Hart voor Den Haag / Groep de Mos betreft is voor de geloofwaardigheid van deze onbekwame cultuur-“kenner”, “liefhebber” en “wethouder”, die eerder deze week nog schaamteloos en vol trots poserend zijn grote collectie mondkapjes op social media toonde, terwijl er in de stad vele mensen, instellingen en bedrijven in grote problemen verkeren en op omvallen staan, het doek nu definitief gevallen. 🎭