Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het raadslid Dubbelaar (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

1) Is het college bekend met het bericht over de mobiele wijkpost in Rotterdam? (1)

2) Welke standpunt heeft het college over mobiele politieposten?

3) Bent u bereid om deze Rotterdamse wijkpost ook in Den Haag te introduceren? Zo nee, waarom niet? (2)

4) Is het college bereid om te lobbyen bij de korpsleiding voor (de) Haagse wijkpost(en)? Zo nee, waarom niet?

(1) Telegraaf 3 december 2019 – Vaker inzet van mobiele wijkpost, screenshot als bijlage

(2) Omroep West – Groep de Mos wil pop-up politieposten in Den Haag, https://www.omroepwest.nl/nieuws/3009233/Groep-de-Mos-wil-pop-up-politieposten-in-Den-Haag

(3) RIS 289642 – Schriftelijke vragen Pop-up politiebureaus in Den Haag, https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/4/schriftelijke_vragen/119057

(4) RIS 297626 – Schriftelijke vragen Sluiten politiebureaus, https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/4/schriftelijke%20vragen/405686