19 maart 2019 Beantwoording Zorgen bewoners over Chroom-6 vuurtoren

Al sinds begin juli staat de vuurtoren van Scheveningen in de steigers. De werkzaamheden zouden tot medio oktober duren, maar ondanks dat het witte folie inmiddels is verwijderd blijkt de vuurtoren nog steeds niet van een nieuwe verflaag te zijn voorzien. Er blijkt in de bestaande verflagen van de vuurtoren de stof chroom-6 te zijn gevonden. Het middel werd in het verleden met name verwerkt in verf als bescherming tegen roest. Daarnaast biedt het extra stevigheid. De aannemer die de renovatie uitvoert is gevraagd om een plan van aanpak te maken hoe nu verder. Hierdoor liggen de werkzaamheden bij alle vuurtorens vrijwel stil, laat Rijkswaterstaat weten.
Tijdens de vergadering van de bewonersorganisatie WOS (Scheveningen-Dorp) hebben bewoners onlangs hun zorgen uitgesproken. Volgens bewoners liggen verfresten in de struiken en tuinen ondanks de folie waarmee de vuurtoren was ingepakt. De folie scheurde trouwens al snel bij de eerste storm.

1) Wat is de stand van zaken en welke maatregelen zijn genomen na de eerste berichten over de aanwezigheid van Chroom-6?

2) Hoe gevaarlijk zijn de verfresten die nu nog verspreid in de omringende struiken en tuinen liggen en hoe worden de omwonenden beschermd?

3) Klopt het dat de verfwerkzaamheden aan de vuurtoren stil liggen en dat deze in oktober al afgerond hadden moeten zijn? Zo ja, komt dit door de vondst van Chroom-6 en wat is nu de stand van zaken en het tijdpad?

4) Kunt u zich de zorgen van omwonenden over de aanwezigheid dit giftige middel voorstellen en hoe gaat en wanneer u deze zorgen wegnemen?

Rene Oudshoorn
Hart voor Den Haag/Groep de Mos