5 februari 2019 Beantwoording Schriftelijke vragen  deelfietsen

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Meinesz de volgende vragen:

1). Hoe is dit plan tot stand gekomen en waarom is voor deze specifieke (“serieuze”) drie aanbieders gekozen? *

2). Met welke partijen heeft overleg plaatsgevonden en tevens met ondernemers in bijvoorbeeld het stadscentrum?

3). Is er wel ruimte voor meer fietsen in Haagse winkelstraten, zonder dat de bestaande problemen, zoals onveiligheid, ruimtegebrek en de fietsparkeer-chaos, zijn opgelost naar tevredenheid van de ondernemers (op bijvoorbeeld het Noordeinde)?

4). Klopt het dat de fietsen overal in het verspreidingsgebied van de drie aanbieders worden opgehaald en neergezet en hoe wordt hierop gehandhaafd, te meer daar dit momenteel al niet naar tevredenheid van velen in de stad gebeurt?
5). Hoe en wanneer gaat u deze proef evalueren?

6). Wanneer wordt de fietschaos in de binnenstad eindelijk op korte termijn aangepakt en is er inmiddels begonnen al begonnen met de studie en zo ja in welke vorm? **

* https://www.ad.nl/den-haag/ook-den-haag-gaat-aan-de-deelfiets~ac4b5974/

** https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/4/schriftelijke_vragen/469158