11 juni 2019 Beantwoording Schriftelijke vragen Varend Corso door Den Haag

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Ralf Sluijs de volgende vragen:

1. Bent u bekend met het artikel: ‘’Westland is nu te bescheiden” in De Telegraaf van 3 april 2019? (*)

2. De nieuwe voorzitter van het Westlandse Varend Corso zegt in het artikel dat hij de praalboten graag door de Haagse grachten zou willen laten varen. Hart voor Den Haag/Groep de Mos heeft deze wens al jaren. Bent u het met Hart voor Den Haag/Groep de Mos eens dat het Varend Corso een enorme aanwinst én een toeristentrekker van formaat is voor onze stad? Zo nee, waarom niet?

3. Een Varend Corso staat ook expliciet in het coalitieakkoord genoemd als te onderzoeken evenement om eventueel in Den Haag te houden. Bent u bereid om in gesprek te gaan met de voorzitter van het Varend Corso Westland, om gezamenlijk de mogelijkheid te onderzoeken om Den Haag op te nemen in de route? Zo nee, waarom niet?

 

(*) AD 3 april 2019