9 juli 2019 Beantwoording Schriftelijke vragen Haagse Poetsdag

1) Is het college op de hoogte van een jaarlijkse schoonmaakdag in andere gemeenten waarbij inwoners samen met de gemeente aan de slag gaan om hun eigen omgeving schoon te maken en op te ruimen en die een groot succes blijken te zijn? Zo ja, is het college bereid te kijken naar het succes van ‘Opzoomeren’ in Rdam?

2) Bent u het met ons eens dat een dergelijke dag mee helpt om de lopende campagnes ‘Schoon doen we gewoon’ en het rattenoffensief te ondersteunen?

3) Er zijn nu 22 opruimdagen in de stad, verspreid over de stadsdelen, bent u het met ons eens dat deze nauwelijks bekendheid genieten en niet echt bijdragen aan de motivatie en gedragsverandering welke nodig is voor een schonere stad?

4) Bent u bereid een schoonmaak en opruimdag (Haagse poetsdag) in te voeren waarbij stadsbreed scholen, bedrijven, instellingen, buurtverenigingen en andere andere initiatieven worden betrokken?​

René Oudshoorn

Hart voor Den Haag/Groep de Mos