13 november 2018 Beantwoording Schriftelijke vragen Week van Respect

 

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Damien Zeller de volgende vragen:

1) Bent u bekend met de Week van Respect en bent u ervan op de hoogte dat deze organisatie al jarenlang gastlessen verzorgt op scholen in Den Haag? (1)

2) Bent u bereid partnergemeente te worden voor de Week van Respect in 2019? Ook in het kader van Den Haag als stad van vrede en recht? Zo nee, waarom niet?

4) Bent u bekend met het RespectPact en kunt u aangeven of u bereid bent in gesprek te gaan met De Respect Education Foundation om de gemeente Den Haag onderdeel te laten zijn van het pact? Zo neen, waarom niet?

5) Kunt u deze schriftelijke vragen voor de start van de “Week van Respect” beantwoorden? (5 november)

(1) http://www.weekvanrespect.nl/