5 februari 2019 Beantwoording Schriftelijke vragen Haagse vechtsportgala’s

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Damien Zeller de volgende vragen:

1). Is het college bekende met het volgende berichten (* en **)?

2). In de afgelopen maand werden er meerdere gala’s in Den Haag afgelast. Waren de openbare orde en veiligheid zodanig in gevaar dat deze gala’s afgelast moesten worden? Zo ja, wat en hoe groot was de aard van deze (be)dreigingen?

3). Is het college het eens met Hart voor Den Haag / Groep de Mos dat jongeren die deze sport beoefenen een podium geboden moet worden om hun sport, vaardigheden en talenten te laten zien en hun ontwikkeling te bevorderen? Zo ja, hoe wil het college deze jongeren en beoefenaars van deze sport dit podium bieden in onze stad?

4). Is het college van mening dat als de burgemeester  de gala’s voor deze sport verbiedt hiermee ook een podium wordt ontnomen voor jong Haags talent? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke alternatieven biedt het college? En is het college bereid deze maatregel op te heffen?

5). Jaarlijks vinden er vele kickboksen gala’s plaats in onze regio, dit heeft onze stad inmiddels de titel gegeven ‘Kickboks Hoofdstad van Nederland’. Is het college bereid om met de organisatoren van vechtsportgala’s in gesprek te gaan om deze informele titel te behouden?

6). De gemeente geeft in haar woordvoering aan dat er sprake is van een felle concurrentie strijd tussen verschillende organisatoren. Uit welke onderzoeken blijkt dit en kan het college met deze organisatoren afspraken te maken over de organisatie en veiligheid van de gala’s? Zo nee, waarom niet?

7). Hoe worden momenteel meldingen dan wel bedreigingen rondom (geplande) vechtgala’s tegen het licht gehouden en welke oplossingen ziet het college om in de toekomst ondanks dergelijke bedreigingen een evenement toch zoveel mogelijk de ruimte te bieden?

8). Organisatoren van vechtsport gala’s zijn van mening dat bij een afgelast vechtsportgala de gemeente slecht communiceert of geen enige duidelijkheid biedt richting de organisator over de ernst van de melding. Is het college bereid de organisator met een officieel bericht mede te delen waarom een gala geen doorgang kon vinden en daarbij de ernst van de dreiging te communiceren? Zo nee, waarom niet?

* https://denhaagfm.nl/2018/11/02/afgelast-global-fight-kickboksgala-part-ii-zaterdag-in-versoberde-vorm/

** https://www.vechtsportinfo.nl/nieuws/den-haag-verbiedt-wederom-kickboksgala-wie-zit-er-achter-de-bedreigingen/