Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid Janice Roopram (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

1.Kan het college aangeven hoeveel rolstoelgebruikers er in Den Haag zijn en kan dit aangegeven worden in leeftijdscategorieën?

2.Goed dat een aantal partijen eerder aandacht heeft gevraagd over de toegankelijkheid van het openbaar vervoer en de horeca voor mensen met een beperking en dat er een toegankelijkheidssubsidie is voor horecaondernemers. Hoeveel horecaondernemers maken momenteel gebruik van de toegankelijkheidssubsidie en op wat voor manier worden de ondernemers hierover geïnformeerd? Graag een uitgebreide toelichting.

3.Deelt het college de mening van Hart voor Den Haag dat Haagse inwoners met een beperking volwaardig moeten kunnen deelnemen aan de samenleving? Zo ja, kan het college aangeven hoe zij dit concreet (gaan) aanpakken?

4.Kan het college aangeven wat de laatste onderzoeken zijn van Voorall en of de conclusies hieruit al zijn toegepast of nog toegepast zullen worden?

5.Hoe staat het college tegenover een leenrolstoel bij winkelcentra, zoals in Leiderdorp?  (*)

6.Hoe is het gesteld met de toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers bij de festivals en evenementen in onze stad?

7.Bent u het ermee eens dat ook een rolstoelgebruiker een optreden tijdens een festival graag van dichtbij zou willen bekijken? Is het college bereid om te kijken naar de mogelijkheden om een plek dichtbij het podium te creëren voor mensen met een beperking zodat zij ook plezier kunnen beleven tijdens een optreden?

8.Ook krijgen wij klachten over het moeizame, bureaucratisch proces dat doorlopen moet worden bij een melding van bijvoorbeeld een onverlaagde stoep of over de plek van een invalideparkeerplaats die te dicht naast een orac is geplaatst. Kan het melden van klachten openbare ruimte eenvoudiger gemaakt worden?

9.Is het college bekend met de website www.ongehinderd.nl (**)? Deelt u de mening met Hart voor Den Haag dat Den Haag helaas niet goed vertegenwoordigd is op deze site? Is het stadsbestuur bereid om hier werk van te maken?

 

(*) https://www.omroepwest.nl/nieuws/3814197/Vriendinnen-slagen-in-hun-strijd-voor-leenrolstoelen-in-Leiderdorps-winkelcentrum

 

(**) https://www.ongehinderd.nl/