Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid Ralf Sluijs (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

Medewerkers en raadsleden op het Haagse stadhuis beschikken over waardevolle gemeentelijke eigendommen zoals laptops, telefoons en tablets. Waar over de databeveiliging vaak goed is nagedacht, is het verlies van een apparaat en de kosten die daarbij komen kijken nog onvoldoende opgelost. Mensen raken per jaar ongeveer twee á drie waardevolle voorwerpen kwijt en het wordt (bijna) nooit teruggevonden. Uit onderzoek blijkt dat 80% van de vinders wel bereid is het voorwerp terug te geven aan de rechtmatige eigenaar. Er is vaak één probleem; wie is de rechtmatige eigenaar? De gemiddelde waarde van verloren spullen bedraagt 35,- euro per voorwerp. Het bedrijf Itemlost heeft dé oplossing met behulp van een simpele sticker. Die plak je op spullen als laptops, tablets en telefoons. De vinder kan via het maken van een foto van de code, of via de website direct contact leggen met de eigenaar. Een snelle, veilige en goedkope oplossing voor een veelvoorkomend probleem. De gemeentes Pijnacker-Nootdorp en Zoetermeer werken al samen met het bedrijf. Zoetermeer heeft inmiddels 1.700 gemeentelijke eigendommen zoals fietsen, sleutels en laptops voorzien van een Itemlost sticker.

1.In Den Haag werken ongeveer 7.500 ambtenaren. Zijn er cijfers bekend van het aantal gemeentelijke eigendommen wat zij jaarlijks kwijtraken? Zo ja, wat zijn de aantallen en welke waarde vertegenwoordigd het?

2.Bent u het met Hart voor Den Haag/Groep de Mos eens dat alles in het werk gesteld moet worden om gemeentelijke eigendommen altijd terug te krijgen? Zo nee, waarom niet?

3.De gemeentes Zoetermeer en Pijnacker-Nootdorp werken reeds samen met het bedrijf Itemlost. Bent u bereid om met de gemeentes in contact te treden over hun ervaringen met het bedrijf? Zo nee, waarom niet?

4.Stel dat de 7.500 ambtenaren per jaar twee gemeentelijke eigendommen van gemiddeld 35,- euro verliezen, dan gaat het over ruim een half miljoen euro. Als 80% van die verloren spullen terugkomt door het plakken van een simpele sticker, staat dat gelijk aan een waarde van 420 duizend euro per jaar. Bent u bereid om met het bedrijf Itemlost in gesprek te gaan om de mogelijkheden voor Den Haag te onderzoeken? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn?