Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid René Oudshoorn (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

1) Bent u bekend met het voorstel om notoire vervuilers na drie keer te zijn beboet door vervuiling bij een volgende overtreding verplicht schoonmaakwerk in vervuilde wijken te laten verrichten? (*)

 

2) Bent u bereid dit voorstel ook in Den Haag te implementeren, aangezien dit goed is voor de vervuilde wijk en voor de opvoeding van de hardnekkige overtreders? Zo nee, waarom niet?

 

René Oudshoorn

Hart voor Den Haag/Groep de Mos