2 april 2019 Beantwoording Schriftelijke vragen anonieme wapenkluizen op Haagse politiebureaus

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Nino Davituliani de volgende vragen:

1.    Hoeveel wapenbezitters heeft de politie eenheid Den Haag het afgelopen jaar geregistreerd? Kunt u deze cijfers voor de raad inzichtelijk maken? Zo nee, waarom niet?

2. Hoeveel incidenten waarbij er gebruik is gemaakt van slag, steek- en vuurwapens zijn er geregistreerd door de politie? Bij hoeveel van deze incidenten zijn er (dodelijke) slachtoffers bekend? Graag een gedetailleerd overzicht.

3.  Welke lokale initiatieven heeft de driehoek tot nu toe ondernomen om het bezit van (vuur) wapens tegen te gaan?

4. Is het college bereid om de politie eenheid Den Haag te verzoeken, om naar Rotterdams voorbeeld*, aan de Hagenaars de mogelijkheid te bieden zonder straf van hun wapens af te komen? Zo ja, binnen welke termijn denkt het college dit te realiseren?  Zo nee, waarom niet?

* https://www.politie.nl/mijn-buurt/lokale-initiatieven/07rotterdam/wapeninleveractie.html?sid=5786d937-eaff-4448-9bae-a9d3f603f4ec