Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Ralf Sluijs de volgende vragen:

1. Bent u bekend met het artikel ’Maak Hofvijver geen bouwplaats’, uit De Telegraaf van 29-01 jl.? (1)

2. Bent u het met de meeste ondernemers, omwonenden en Hart voor Den Haag/Groep de Mos eens dat de Hofvijver open moet blijven? Zo nee, waarom niet?

3. Bent u het met Hart voor Den Haag/Groep de Mos eens dat ondernemers en omwonenden er recht op hebben om de concrete plannen van het Rijksvastgoedbedrijf te kennen, zodat zij daar (zakelijk) op kunnen anticiperen? Zo nee, waarom niet?

4. Bent u bereid om op korte termijn met het Rijksvastgoedbedrijf in gesprek te gaan om de zorgen van ondernemers en omwonenden kenbaar te maken? Zo nee, waarom niet?

5. Bent u bereid om op korte termijn met het Rijksvastgoedbedrijf in gesprek te gaan om de gevolgen die de renovatie heeft voor de omgeving duidelijk te krijgen? Zo nee, waarom niet?

6. Bent u bereid om op korte termijn met het Rijksvastgoedbedrijf in gesprek te gaan en aan te dringen om het beeld van de buitenkant van het Binnenhof zoveel mogelijk intact te laten? Zo nee, waarom niet?

7. Bent u bereid om met Haagse musea in gesprek te gaan om te bekijken hoe eventuele bouwhekken zo aantrekkelijk mogelijk kunnen zijn, met bijvoorbeeld unieke tentoonstellingen? Zo nee, waarom niet?