12 februari 2019 Beantwoording Schriftelijke vragen omtrent mogelijke sluiting Bronovo en Antoniushove

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Janice Roopram de volgende vragen:

Volgens het AD wordt in januari al de knoop doorgehakt over een mogelijke sluiting van het Bronovo. Het HMC bevestigt aan het AD dat om in de zorg in Den Haag en Haaglanden betaalbaar te houden een grote reorganisatie nodig is.

1. Is het college op de hoogte van de voorgenomen reorganisatie van Haaglanden Medisch Centrum (HMC)? Zo ja, graag een uitgebreid antwoord over deze zorgwekkende ontwikkeling en waarom is de raad niet hierover geïnformeerd? (* & **)

2. Bent u met ons van mening dat sluiting van deze locaties een slecht voornemen is? Zo nee, waarom niet?

3. Hoe gaat het college de bereikbaarheid, kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg in onze stad borgen en kan het college aangeven hoe realistisch het is dat de zorg, na deze reorganisatie, even goed of zelfs beter wordt?

4. Kunnen we een soortgelijke situatie verwachten als in Amsterdam betreffende het Slotervaartziekenhuis? Zo nee, hoe gaat u dit voorkomen?

5. De verwachting is dat de stad over 22 jaar 602.000 tot 627.000 inwoners heeft. Dat blijkt volgens de gemeente uit de bevolkingsprognose 2018. Met het oog op de groei van de stad is het van belang dat een goede gezondheidszorg in onze stad gewaarborgd blijft. Kan het college aangeven hoe hiermee om te gaan nu het zorgwekkend bericht omtrent de reorganisatie van HMC naar buiten is gekomen?

6. Hoe kan het zijn dat HMC Antoniushove recent is gerenoveerd en verbouwd, maar nu mogelijk verdwijnt als ziekenhuis?

7. Erkent u dat er qua verkeer/bereikbaarheid problemen gaan optreden op het moment dat de meeste zorg gecentreerd gaat worden in HMC Westeinde? Zo nee, waarom niet?

8. Hoe gaat u de vinger aan de pols houden, zodat de ziekenhuiszorg in Den Haag op peil blijft en bent u bereid hierover in conclaaf te gaan met de Minister en de gemeenteraad actief te betrekken?

 

* https://www.ad.nl/den-haag/sluiting-ziekenhuis-bronovo-dreigt~a0769da3/

 

** https://www.omroepwest.nl/nieuws/3730339/Den-Haag-blijft-groeien-misschien-627-000-inwoners-in-2040