De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 28 november 2019 ter bespreking van

Voorstel van het college inzake Optimalisatie Voorontwerp Middenboulevard RIS 303570

Constaterende dat,

  • De afstand tussen de Biesieklettes zoals deze nu zijn ingetekend circa 1 kilometer van elkaar zijn verwijderd;

Overwegende dat,

  • Fietsers op de fietsroute tussen de Biesieklettes wellicht niet de moeite zullen nemen door te fietsen als hun bestemming zich tussen de Biesieklettes bevind;
  • Verkeerd geparkeerde fietsen een belemmering vormen voor bijvoorbeeld ouderen en minder validen.

Verzoekt het college,

  • Onderzoek te doen naar goede locaties voor fietsnietjes op de fietsroute Midden Boulevard zonder dat dit ten koste gaat van autoparkeerplekken en hierin belanghebbenden actief te betrekken.

En gaat over tot de orde van de dag,