De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 28 november 2019, ter bespreking van de Aanpak schoon vervoer (RIS303606)

Constaterende dat:

  • in Den Haag er een actieve groep bezitters is van Haags erfgoed, de historische brommers die slechts weinig en voornamelijk op mooie dagen de weg op gaan;

 

Van mening dat:

  • gezien het beperkte aantal historische brommers de wezenlijke bijdrage aan de luchtvervuiling in Den Haag te verwaarlozen is;

 

Verzoekt het college:

  • geen beperkende maatregelen op te leggen aan bezitters van historische brommers van 30 jaar of ouder,

 

En gaat over tot de orde van de dag.