De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 28 november 2019, ter bespreking van de Aanpak schoon vervoer (RIS303606)

 

Constaterende dat:

  • deze oldtimerregeling voornamelijk mensen treft met een laag inkomen die afhankelijk zijn van hun 2-takt brommertje, zonder financiële reserve om een schoner alternatief aan te schaffen, ook niet met de vergoeding uit de sloopregeling.

 

Van mening dat:

  • het kleine aantal 2-takt brommers geen wezenlijke bijdrage levert aan de luchtvervuiling in Den Haag;
  • door de lage aantallen nog rijdende 2-takt brommers een uitsterfbeleid afdoende zal zijn;

 

Roept het college op:

  • geen beperkende maatregelen op te leggen aan de nog rijdende 2-takt brommers die voornamelijk mensen met een laag inkomen treft, maar aan te sturen op een uitsterfbeleid.

 

En gaat over tot de orde van de dag,