28 mei 2019 Beantwoording Schriftelijke vragen misbruikt in voortgezet

1). Heeft u kennis genomen van het artikel “Kwart van de meisjes in voortgezet speciaal onderwijs werd gedwongen tot seksuele handelingen”(*)?

2). Wat vindt het college van de conclusies van het onderzoek dat is uitgevoerd door het Kenniscentrum voor seksualiteit Rutgers en Soa Aids Nederland?

3). Wat is de stand van zaken in Den Haag en beschikt u over cijfers? Zo nee, bent u bereid hiernaar uitgebreid onderzoek te doen?

4). Uit de ‘Monitor seksuele gezondheid in Nederland’ (**), die in 2017 gepubliceerd is, bleek dat 20% van de vrouwen gedwongen seks heeft gehad of gedwongen seksuele handelingen heeft moeten verrichten. Aangezien de leerlingen in het VSO vaker in kwetsbare positie zitten lijkt het ons verstandig de vraag over dwang in het onderzoek mee te nemen. Is het college hier met ons eens?

5). Is het college, gezien de ernst van de problematiek, bereid om seksueel grensoverschrijdend gedrag in het voortgezet speciaal onderwijs meer en beter onder de aandacht te brengen? Zo ja, hoe en binnen welk tijdsbestek? Zo nee, waarom niet?

(*) https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/kwart-van-de-meisjes-in-voortgezet-speciaal-onderwijs-werd-gedwongen-tot-seksuele-handelingen~b1ba95e0/

 

(**) https://www.rutgers.nl/feiten-en-cijfers/seksuele-gezondheid-en-gedrag/seksuele-gezondheid-nederland-2017

 

Damiën Zeller & Nino Davituliani

Hart voor Den Haag/Groep de Mos