29 januari 2019 Beantwoording Schriftelijke vragen loverboys

1). Bent u bekend met het artikel: “Slachtoffers loverboys steeds jonger”*

2). Hoeveel (minderjarige) slachtoffers van mensenhandel zijn er in Den Haag bekend vanaf 2017 tot op heden? Graag een (op leeftijd) gespecificeerd overzicht.

3). Hoeveel verdachten zijn er opgepakt en veroordeeld en wat is hun nationaliteit (naast de Nederlandse)?

4). Hoe geeft het college opvolging aan de passage in het coalitieakkoord dat wordt ingezet op “een preventieve aanpak waarbij door voorlichting aan en het vergroten van de weerbaarheid van kinderen en tieners de kans aanzienlijk kleiner wordt dat mensen in de val lopen van mensenhandelaren”?

5). Welke aanvullende gerichte, preventieve maatregelen is het college bereid te nemen gezien de jonge leeftijd van de slachtoffers?

6). Worden er momenteel al preventielessen aan groep 7 en 8 gegeven in het Haagse basisonderwijs? Zo nee, waarom niet en bent u bereid dit alsnog te realiseren?
Is het college bereid om, in overleg met de onderwijssector, het kennisniveau en de aangifte- en meldbereidheid te vergroten, bijvoorbeeld door het meldpunt beter onder de aandacht te brengen en de aanpak tegen online ronselen te intensiveren?

* https://www.omroepwest.nl/nieuws/3728728/Steeds-meer-en-steeds-jongere-meisjes-in-handen-van-loverboys

 

Nino Davituliani