6 augustus 2019 Beantwoording Schriftelijke vragen El Basha

Overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden Nino Davituliani en Ralf Sluijs (Hart voor Den Haag / Groep de Mos) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

 

1. Klopt het artikel: “Gemeente sluit El Basha na ‘geweldsincident’’ (1)?

2. Is het college het met Hart voor Den Haag eens dat (horeca)ondernemingen waarbij zich incidenten voordoen, daar niet per definitie zelf om vragen en dat dit ook niet te allen tijde kan worden voorkomen? Zo nee, waarom niet?

3.Vindt u een sluiting van El Basha voor drie maanden proportioneel? Zo ja, graag een toelichting.

4.Is het college het met Hart voor Den Haag eens dat drie maanden sluiting van een onderneming een faillissement tot gevolg kan hebben? Zo nee, waarom niet?

5.Is het college bekend met het feit dat Aimen Said, ober van El Basha, vorig jaar de titel ‘Hagenaar van het Jaar’ kreeg voor zijn levensreddende handeling van een gast in zijn restaurant (2)?

6.Vindt u het feit dat de obers van El Basha in staat zijn om levensreddende handelingen te verrichten niet het perfecte voorbeeld van de professionaliteit van dit restaurant? Zo nee, waarom niet?

7.Bent u het met Hart voor Den Haag eens dat het feit dat twee ‘losgeslagen’ figuren met elkaar in gevecht raken en daarbij ernstig geweld niet schuwen, niet in de schoenen geschoven kan worden van de hardwerkende mensen bij El Basha? Zo nee, waarom niet?

8.In het coalitieakkoord staat: “Bij incidenten in de horeca moet er een meer dadergerichte aanpak komen, waarbij ook wordt gekeken naar de verwijtbaarheid van de ondernemer.” Op welke termijn verwacht u beleid voor de meer dadergerichte aanpak naar de gemeenteraad te sturen?

9.Deelt het college onze mening dat een (tijdelijke) sluiting van El Basha een enorme aderlating is voor het Haagse nachtleven? Zo nee, waarom niet?

10.Bent u bereid om de sluiting van El Basha te heroverwegen? Zo nee, waarom niet?

11.Bent u bereid om de sluitingsperiode van El Basha, die nu op drie maanden staat, te verkorten? Zo nee, waarom niet?

(1) https://denhaagfm.nl/2019/06/27/gemeente-sluit-restaurant-el-basha-na-geweldsincident/
(2) https://www.ad.nl/den-haag/hulde-aan-haagse-helden-tijdens-bekroning-van-hagenaar-van-het-jaar~a8f7dab6/

 

Nino Davituliani, Ralf Sluijs

Hart voor Den Haag / Groep de Mos