5 februari 2019 Beantwoording Schriftelijke vragen files in Den Haag

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid Meinesz (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

Het aantal files en de vertraging voor het verkeer in Nederland zijn in 2018 met 20 procent gestegen. De meeste hinder ondervonden automobilisten in de regio Den Haag en Rotterdam. Ook overdag ondervonden de automobilisten veel hinder.

1. Is het college bekend met het artikel “Filedruk neemt toe, auto’s staan het meest vast in Den Haag” Van Omroep West ?

2. Vind de wethouder ook dat er sneller werk gemaakt moet worden met de bereikbaarheid van Den Haag? Zo ja, hoe gaat u dit bewerkstelligen?

3. Is er een verband met de steeds smaller wordende wegen en de hoge instroom van het verkeer Den Haag in en uit? Zo nee, waarom niet?

4. Is het college het ermee eens dat als er meer parkeerplekken en/of parkeergarages in Den Haag zouden zijn , het verkeer makkelijker beweegt in en uit Den Haag ? Zo nee, waarom niet?

5. Is het college bereid werk te maken van deze uitkomsten en de verkeerssituatie in Den Haag aan te pakken? Zo ja, wanneer?

https://www.omroepwest.nl/nieuws/3744336/Filedruk-neemt-toe-auto-s-staan-het-meest-vast-in-Den-Haag