Voorzitter,

Hoe mooi had het kunnen zijn?

Recht doende aan de verkiezingsuitslag is de wethoudersploeg van Hart voor Den Haag, D66 en VVD in de door waterstof gedreven cadillac op weg naar het stadhuis om energiek en daadkrachtig de problemen van deze stad aan te pakken.

Met iedere partij twee wethouders, hadden er ten opzichte van nu twee wegbezuinigd kunnen worden. Maar daar krijg je dan met Rita en Constant ook daadkracht en een brok aan ervaring voor.

In de kofferbak lag de koffer met geld die we bij het Rijk hebben weten binnen te halen.

Maar het is anders gelopen.

Het liefdeloze gedwongen huwelijk tussen D66, VVD, GroenLinks en de twee splinterpartijen PvdA en CDA heeft een doorstart gekregen.

En als het niet ging over de toekomst van Den Haag, dan kon je pret hebben om dat clubje hulpelozen dat angstig door de beslagen ruit van de oude elektrische auto van Van Asten naar buiten kijkt, hopend dat iemand ze kan vertellen welke kant ze op moeten.

Als je goed naar de inzittenden van het duurzame autootje kijkt, zie je dat het slechte huwelijk niet meer te redden is. Ze hebben op papier gezet dat ze ‘basis op orde’ willen hebben en geven daarbij toe dat ze de laatste drie jaar, met tal van foute beslissingen, een beetje op de winkel hebben gepast.

Robert zit achter het stuur.

Anne mag, omdat ie alles best vindt en het niet zo nauw neemt verkiezingsbeloften, voorin zitten.

Op de achterbank telt Saskia haar 66 stemmen nog eens na. Zit Kavita te puzzelen waar ze bezuinigen op de WMO gaat weghalen en delen Mariëlle en Arjen samen een vegaburgertje.

Vanuit hun babyzitje laten Martijn en Hilbert wat melkboertjes. Biologische melkboertjes uiteraard.

En terwijl het huwelijk slecht is. Anne en Hilbert zich onbegrepen voelen bij zoveel linkse doctrine, was het rampgezin zwanger van een coalitieakkoord. Om de ruzies, misnoegen, jaloezieën en ander huwelijksleed te verzachten werd bij een verlaten oplaadpunt relatietherapeut Piet Hein Donner het autootje binnengelaten.  

Hij snauwde naar de o zo vervelende buitenwacht over de lange bevalling van het coalitieakkoord en ik citeer:

“Vragen waarom het niet opschiet en of het niet sneller kan is zoveel als een man die aan het kraambed van zijn vrouw tijdens een uiterst moeizame en pijnlijke bevalling zijn vrouw vraagt waarom het niet opschiet en of het niet sneller kan en met wat minder misbaar. Op dat moment geldt eenvoudig: tanden op elkaar, persen en steun bieden,”

Maar toen er een kind met een waterhoofd werd geboren was het formateur Piet Hein Donner die als een dief in de nacht de pleiterik heeft gemaakt.

Mijn eerste vragen aan papa Van Asten:

Waar is Donner?

Waarom werd zijn ‘ik ben op vakantie en zoek het verder maar uit’ brief pas zes (!) dagen later naar de raad gestuurd?

En waar blijft de zilvervloot die PietHein ons had beloofd? Van de door hem genoemde ‘oorlogskas’ is in het voorliggende rampenplan geen spoor te bekennen.

Of had Donner het over de miljoenen meevaller?

We lezen namelijk in de begroting dat de actualisatie van de accresraming vele tientallen miljoenen extra oplevert (63 miljoen 2023 dat oploopt naar 118 miljoen structureel in 2026).

Wanneer zijn deze cijfers voor het eerst gepresenteerd aan de onderhandelaars?

We vragen dit om de bij de onderhandelingen betrokken ambtenaar bij de technische vragen over de financiële technische toelichting van het akkoord geen antwoord wilde geven wanneer het accres (toename) bekend was bij de onderhandelingen. Een motie:

Motie openbaarheid onderhandelingen

Gelet op het collegeakkoord 2022 is het van belang om kennis te dragen van de ingebrachte stukken. De door alle partijen ingebrachte stukken, de notities van de heer Donner, de ambtelijke stukken en doorrekeningen, de notulen of aantekeningen en besluitenlijstjes.

Gelet op artikel Gemeentewet 155 e.v.

Verzoekt het college alle stukken die geleverd zijn ten behoeve van het tot stand komen van het collegeakkoord 2022 – 2026 ter beschikking te stellen van de Raad.

En gaat over tot de orde van de dag

De Mos

Terwijl de rek eruit is, hebben de softe onderhandelaars geweigerd om de boel bij het Rijk, de veroorzaker van al dit financiële leed eens flink op te schudden.

Terwijl ze zelf opschrijven dat het Rijk onze stad in de financiële problemen brengt op de gebieden Jeugdhulp/Zorg, de bijstandsverlening en het gemeentefonds, komen ze niet verder dan de zin: ‘we zetten de lobby richting het Rijk onvermoeibaar voort’.

Voorzitter,

Mijn fractie heeft inmiddels via de Wet Open Overheid een verzoek ingediend om alle communicatie tussen de gemeente Den Haag en het Rijk met betrekking op de weinig succesvolle lobby van de afgelopen drie jaar inzake meer Rijksgelden ter beoordeling in handen te krijgen. Daarbij ook nadrukkelijk de communicatie tussen de leden van het college en het kabinet.

Want met loze kreten, zoals ‘Beste Rijk, kom over de brug’ (citaat wethouder Mulder) en ‘Alsjeblieft parlement, schiet een beetje op’,

(citaat burgemeester Van Zanen in zijn rol als VNG-voorzitter), komen we er niet.

En met verbazing over de financiële noodtoestand evenmin.

Het was dan ook stuitend dat de onderhandelaars – waarschijnlijk met de accresmeevaller in het hoofd –  de inmiddels verdwenen formateur Donner gebruikten om net te doen alsof men niets wist van de belabberde financiële situatie.

Dit terwijl onze fractie het college in april 2021 per brief verzocht om tijdens de kabinetsformatie flink te lobbyen voor onze stad. Conclusie van die brief:

De financiële situatie wordt onhoudbaar; er moeten in het regeerakkoord miljarden voor Den Haag worden vrijgespeeld!

Wat is aan de orde?

het sluiten van politiebureaus, bejaardencentra en ziekenhuis Bronovo (dat laatste lijkt mede door onze inzet voorlopig van de baan)

Investeringen in infrastructuur.

De personeelstekorten in de zorg, het onderwijs of bij de politie.

Onbegrijpelijke miljoenen kortingen op het Gemeentefonds (voor Den Haag maar liefst 60 miljoen euro per jaar).

Keer op keer wordt er gemarchandeerd met de kwaliteit van onze directe leefomgeving en komen steeds meer gemeenten in ons land (financieel) ernstig onder druk te staan en zakken daarbij door een ondergrens.

Hoe zit het in dat kader met het dreigement van een grote groep Nederlandse gemeenten om de werkzaamheden neer te leggen als er niet snel extra geld komt vanuit het Rijk?

De motie ‘Zonder geld geen gemeenten’ van het actiecomité Raden in Verzet werd op 16 juni 2021 tijdens de ALV van de Vereniging Nederlandse Gemeenten met 98% van de gemeenten aangenomen.

Voorzitter en vooral onderhandelende partijen,

Hoe heeft u dit dreigement – waar het college een handtekening onder heeft gezet – handen en voeten gegeven?

Gaat u met het neerleggen en teruggeven van taken aan het Rijk eindelijk eens bijten of blijft u, met het oog op de verdere carrières, keffen als een schichtig schoothondje?  

Graag een reactie  

Ondertussen voorzitter,  is de sfeer in het elektrische autootje van Van Asten te snijden.

Nadat hij de declaratie bonnetjes van Van Drimmelen in het dashboard heeft weggemoffeld, roept Robert genoegzaam naar Saskia dat het uitsluiten van die De Mos toch maar mooi 2 zetels heeft opgeleverd.

Maar Sas hoort het niet, ze baalt omdat ze net gehoord heeft dat Arjen maar liefst 80 stemmen heeft gehaald. Met 14 stemmen meer, een echt mandaat van de kiezer!

Ondertussen kibbelen Martijn en Anne over de vraag wiens schuld het is dat broodnodige woningbouw in deze stad onderhevig is aan ernstige vertragingen. De emoties lopen bij Martijn zo hoog op dat hij de auto vijf maal heeft moeten verlaten voor het verschonen van een volle protestluier.

Mariëlle en Arjen kijken elkaar high van de groene thee nog eens tevreden aan dat het toch maar mooi gelukt is om een groot deel van al die Eneco-miljoenen te verbrassen aan duurzaamheidsgeneuzel.

Hilbert peutert nog eens in zijn neus en stelt tevreden vast dat niks doen de beste remedie is om in het stadsbestuur te blijven zitten. (groei stad, alleen als voorzieningen meegroeien)

Ondertussen roept het TomTommetje, “Linksaf!”

En eerlijk is eerlijk, er is bij de ‘afslag links’ veel beweging.

Zo is er onder aanvoering van de VVD incassobureau Binnen zonder Kloppen in het leven geroepen:

Betaald parkeren wordt in vrijwel alle wijken ingevoerd.

Aftikken wordt het bij de parkeermeters van VVD-graaiwethouder Anne Mulder, die ook zijn beloften van lastenverlichting bij het grofvuil heeft gezet.

Onder het credo ‘alles voor het pluche’:

– OZB omhoog;

– Parkeertarieven omhoog

– Rioolheffing omhoog;

– Afvalstoffenheffing omhoog;

De door de VVD geveinsde onderhandelingscrisis van een aantal weken geleden, werd in de praktijk tekenen bij het door Van Asten aangewezen kruisje. Koning, Keizer, Admiraal – D66 bepaalt het allemaal!

Huizenbezitters vrezen al met grote vrezen wat er straks met de nieuwe erfpachtcanon gaat gebeuren? Graag duidelijkheid of het nieuwe college voornemens is om die straks ook flink te verhogen.

Oud-VVD-raadslid Jan Pronk verbasterd

‘Voor de stad die tegen een stootje kan’ – de titel van het coalitieakkoord – in ‘de VVD-kiezer lijkt tegen een stootje te moeten’.

Het is een compete knock-out voorzitter,

Naast de lastenverzwaringen is van de hele VVD-stofkamoperatie is he-le-maal niets terecht gekomen

(23 miljoen per jaar).

Vraag aan Mulder, hoe zit dat?  

Voorzitter,

Als er ergens hard is bezuinigd, dan is het bij de ‘afdeling Concreet’.

Want ook al staan er her en der best mooie plannen in het akkoord, zonder keiharde pecunia is papier geduldig.

En op Zoete lieve Gerritje hoeven we ook al niet te rekenen.

Wat voorbeelden:

– welke twee coffeeshops in de Weimarstraat gaan weg?

– hoe, wanneer en met welk budget verdwijnt de raamprostitutie?

– over de gigantische troep op straat zalvende woorden, maar waar is de creatieve, grondige oplossing voor dit probleem?

– u stelt de Beatrixlaan samen met Rijswijk te gaan ontsluiten? Hoe? Met een tunnel? En wie gaat dat betalen?

– hoe, wanneer en met welk budget verschijnt het Telderstrace?

– en gaat u nou wel of niet akkoord met de komst van een smeerpijp die honderden bomen slacht en hele volkswijken open zal leggen?

– de Zevensprong gaat ongelijkvloers worden. Mooi, maar met welk budget?

– ondergrondse parkeergarages worden bewierookt. Top, maar waar mogen we ze verwachten en op hoeveel kunnen we rekenen?

Er is flink wat overgeschreven van niet gerealiseerde plannen uit het vorige coalitieakkoord. Wat maakt dat er nu wel daadkracht ten tonele gebracht gaat worden?

Voorzitter,

Komt er dan helemaal niets goeds uit dit slechte huwelijk?

Natuurlijk niet, want ze proberen het echt wel!

Het autootje werd voor relatietherapie vaak geparkeerd op de hei.

Overleg voeren met elkaar in een zweethut, flink wat bomenknuffelwerk, linsensoep slurpen bij een niet brandend kampvuur en het wegwerken van 0.nulletjes na uitgebreide yogasessies wil soms ook wat opleveren:

– het Escherplan van De Mos eindelijk uitvoeren,

– het verbouwen van het Haags Historisch,

– eindelijk aandacht voor wapenbezit onder jongeren,

– wat meer geld naar economie,

– de ambitie voor meer groen,

Allemaal een dikke prima!

Voorzitter,

Twee hoofdpunten uit het Hart voor Den Haag verkiezingsprogramma,

bevolkingsgroei en het oplossen van de woningnood,

komen helemaal niet, of niet goed, uit de verf in het coalitieakkoord.

Dit college dweilt met de beste bedoelingen.

Het wil de leefbaarheid verbeteren, het signaleert de gevolgen van overbewoning en investeert miljoenen in armlastig Zuidwest.

Maar daar waar een goed huisman weet dat je voor het dweilen eerst de kraan moet dichtdraaien, noemt de nieuwe wethoudersploeg het woord ‘bevolkingsgroei’ niet eenmaal in het coalitieakkoord.

Maar of we het nu leuk vinden of niet, bevolkingsgroei is een onderwerp dat we bij de horens moeten vatten. Ons land piept en kraakt onder de forse bevolkingsgroei. Alleen al over het eerste half jaar van 2022: 200.000 nieuwkomers.

Tussen 2010 en 2019 groeide onze stad met 50.000 nieuwkomers en tot 2040 komen er 80.000 tot 100.000 mensen bij – dat is het hele inwonertal van de stad Schiedam

En deze groei heeft grote gevolgen; voor

de leefbaarheid;

de bereikbaarheid;

ons onderwijs;

onze sociale voorzieningen

onze economie;

onze woningvoorraad; (regionaal: 150.000 wachtenden voor een sociale huurwoning)  

Het college geeft zelfs aan dat het de problemen in de oude volkswijken niet alleen kan oplossen.

Het is voorzitter dus een verwijtbaar gebrek aan daadkracht dat het coalitieakkoord wegblijft bij de demografische ontwikkelingen in onze stad.

Dan blijven VVD-ers zoals Rutger de Ridder verbaast dat bevolkingsgroei ons overkomt.

Hart voor Den Haag vindt dat we wel moeten nadenken over hoe we de al onder druk staande verzorgingsstaat moeten beschermen.

Zo vlak voor de Provinciale Statenverkiezingen krijgen we daarbij onverwacht steun van minister De Jonge van Volkshuisvesting. Hij wil minder migranten opnemen.

Wij willen voor de begrotingsbehandeling antwoord van het college op de vraag met hoeveel inwoners zij denkt dat de stad nog verantwoord kan groeien. Een motie

Motie beleidsmatig richtgetal bevolkingsgroei

Constaterende dat bevolkingsgroei grote gevolgen heeft voor o.a.

de leefbaarheid;

de bereikbaarheid;

ons onderwijs;

onze sociale voorzieningen

onze economie;

onze woningvoorraad;

kortom, op ons voorzieningenniveau

Constaterende dat in het regeerakkoord van Rutte IV staat dat wordt overwogen met een ‘beleidsmatig richtgetal’ te gaan werken voor arbeids-, en kennis-, en asielmigratie, mede om daarmee meer grip te krijgen op migratie,

Roept het nieuwe college op om voor de begrotingsbehandeling te komen tot een Haags beleidsmatig richtgetal, waarmee het aangeeft met hoeveel personen Den Haag nog verantwoord kan groeien,

En gaat over tot de orde van dag,

De Mos

Voorzitter,

Ik wil nog even los inzoomen op de enorme woningnood in onze stad. Het nieuwe college heeft de ambitie om 4.000 woningen per jaar te bouwen, waarvan ook nog eens 30% sociaal.

Maar de pijnlijke realiteit is dat het ene na het andere bouwproject afketst of teruggaat naar de tekentafel. Projectontwikkelaars stellen dat de gemeente afspraken niet nakomt en een onbetrouwbare overheid is. Erger: zowel ontwikkelaars als beleggers geven aan niet meer in Nederland en Den Haag te willen bouwen. Graag een reactie van de onderhandelende partijen.

Bouwend Nederland heeft gesteld dat er tijdens de vorige crisis veel ambtenaren die bij gemeenten verantwoordelijk waren voor bouwen zijn vertrokken of ontslagen. Vanuit de branche heeft mijn fractie vernomen dat door een gebrek aan ambtenaren de bouw van duizenden woningen niet op gang komt. Daarom een motie:

Motie Taskforce Woningbouw

Constaterende dat veel woningbouwprojecten in onze stad vastlopen,

Constaterende dat door de huidige krapte op de arbeidsmarkt veel gemeenten staan te dringen om een beperkt aantal aan specialisten,

Constaterende dat projectontwikkelaars en beleggers aangeven vanwege regeldruk niet meer in Nederland (Den Haag) te investeren,

Van mening dat we ons, gezien de huidige woningnood, geen bouwinfarct kunnen permitteren,

Roept het nieuwe college op om voor de begrotingsbehandeling samen met de bouwwereld :

– te komen tot een Taskforce Woningbouw;

– daarbij te onderzoeken of het ambtelijk apparaat genoeg in staat is om de bouwopgave te faciliteren;

– daarbij te onderzoeken of een flexpool van planjuristen, onderhandelaars en mensen met specifieke kennis op het gebied van wonen voor de Haagse regio geschikt kan zijn,

En gaat over tot de orde van de dag,

De Mos

Voorzitter ik rond af,

Den Haag zou er zonder dit college veel beter uitzien. Rijker, veiliger, leuker. En vooral: eerlijker. De elite denkt Hart voor Den Haag door uitsluiting en gebruik van een politiek proces te kunnen breken, maar het volk is niet gek. Zij gelooft, na pure uitsluitingspolitiek, niets van de praatjes over het herstel van vertrouwen van de burger in de politiek. Zij spuugt op het faken dat men het opkomstpercentage bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen wil bevorderen en dat men die uitslag de volgende keer wel serieus zal nemen.

Straks met vrijspraak in de hand, worden wij nog groter dan we al zijn. De mensen die nu belazerd worden, zullen in beweging komen. Je proeft de onvrede overal. Iedereen zit het. Ook de mensen in het autootje van Van Asten horen het getoeter achter hen van de velen die zich niet gehoord voelen.

Zij weten dat het autootje zal vastlopen op de door Van Asten versmalde wegen. Want wie een kuil graaft voor een ander….

Afijn, binnen de kortste keren zal de accu leeg zijn. Er plast nog een hondje tegen het linker voorwiel, voordat er aan het onderling gekrakeel een einde komt. De stilte wordt alleen doorbroken door het duurzame TomTommetje dat zegt: ‘eindpunt bereikt’!

En op dat moment voorzitter, staan wij natuurlijk volgaarne klaar om een nieuwe coaltie aan een meerderheid te helpen,

Tenslotte voorzitter,

Er werd op 16 juli jongstleden een motie door de raad aangenomen om het hoogste orgaan te versterken.

Het Presidium had een fantastische afdoening, waarmee zowel de fractieondersteuning, de griffie, de Rekenkamer en de Ombudsman worden versterkt.

We zien in de financiële paragraaf van het akkoord niet dat de aangenomen motie volledig wordt uitgevoerd.

Vraag aan de onderhandelende partijen:

Hoe serieus neemt zij de Raad en het Presidium.

Graag van alle coalitiepartners een antwoord.

Tot zover voorzitter