3 september 2019 Beantwoording Schriftelijke vragen Nationale huldiging Oranjeleeuwinnen in Den Haag

Overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden Damien Zeller en Ralf Sluijs (Hart voor Den Haag / Groep de Mos) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

Als de Oranjeleeuwinnen het wereldkampioenschap in de wacht slepen, moeten ze gehuldigd worden op het Malieveld.

1.Is het college het met ons eens dat de Oranjeleeuwinnen al een geweldige prestatie hebben neergezet?

2.Bent u bereid zich hard te maken om de Nationale Huldiging op het Malieveld te organiseren indien de Oranjeleeuwinnen wereldkampioen worden? Zo nee, waarom niet?

Afgelopen week gaf minister Bruno Bruins (Sport) ook aan dat hij zich wil inzetten om het WK voetbal voor vrouwen in 2027 in Nederland te organiseren.

3.  Kunt u aangeven of u bereid bent om een lobby te starten richting minister Bruno Bruins om Den Haag op te werpen als speelstad als de minister het WK voor 2027 heeft binnengehaald? Zo nee, waarom niet?