24 oktober 2017 Schriftelijke vragen Luchtalarm

2018-01-19T12:20:54+01:0024 oktober 2017|

21 oktober 2017 Beantwoording Schriftelijke vragen Luchtalarm

Overeenkomstig art 30 van het Reglement van orde stelt ondergetekende de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

Na 1 januari 2020 verdwijnt de sirene die wordt gebruikt voor het waarschuwen van de bevolking bij calamiteiten. Deze wordt vervangen door NL-Alert en sociale media. Daarvoor zijn wel een goed functionerend telefoonnetwerk en ongestoorde ontvangst van internet noodzakelijk. Beide zijn niet altijd gegarandeerd en kunnen bovendien gemakkelijk worden gestoord.

1. Bent u bekend met de kwetsbaarheid van NL-Alert en internet zoals in de inleiding genoemd?

Veel ouderen zijn niet in het bezit van een smartphone of beschikken niet over internet. Daarnaast zetten velen ’s nachts hun smartphone uit of laten deze dan op de keukentafel liggen. Bovendien werkt NL alert gericht rond de plaats van een ramp zodat mensen nietsvermoedend richting de plek des onheils kunnen reizen.

2. Is in heel Den Haag de ontvangst van internet mogelijk met 4G of zijn er ook plekken waar alleen 3G ontvangst mogelijk is? Indien van toepassing: waar is 4G ontvangst niet mogelijk?

3. Bent u het met Groep de Mos eens dat vele mensen niet altijd bereikbaar zijn via NL-Alert?

4. Acht u NL-Alert geschikt als primair middel om de bevolking te alarmeren? Graag een toelichting op uw antwoord.

Uw collega’s in Rotterdam en omgeving zijn niet gelukkig met het verdwijnen van het luchtalarm (1)

5. Bent u bereid net als in Rotterdam stelling te nemen tegen de afschaffing van het luchtalarm en bij het kabinet te pleiten voor handhaving van dat instrument als primair middel om de bevolking te waarschuwen?  Zo neen, waarom niet.

(1) https://www.ad.nl/ rotterdam/burgemeesters- luchtsirenes-moeten-blijven~ a9fb28dc/