15 juli 2019 Beantwoording Schriftelijke vragen Haags openluchtmuseum Atlantikwall

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Damien Zeller de volgende vragen:

1. Is het college bekend met het Openluchtmuseum Atlantikwall (*) in België?

2. Bent u het met ons eens dat erfgoed uit de periode van de Tweede Wereldoorlog zoveel mogelijk behouden moet blijven en ook te bezoeken moet zijn om de verhalen te kunnen blijven vertellen? Zo nee, waarom niet?

3. Bent u bereid om met Stichting Atlantikwall Museum Scheveningen en Dunea in gesprek te gaan om net als in Oostende een “Schevenings Openluchtmuseum” te creëren? Zo nee, waarom niet?

4. Bent u bereid om voor de vleermuizenpopulatie speciale ruimtes te creëren zodat de bunkers structureel opengesteld kunnen worden? Zo nee, waarom niet?

 

(*) https://www.raversyde.be/nl/atlantikwall-0