Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Nino Davituliani de volgende vragen:

Tussen de vragen kan de vragensteller nog nadere tekst invoegen. Deze mag de mening van de partij weergeven.

1.Hoe is de opsporing van criminelen (met name in de binnenstad) geregeld door camerasurveillance?

2.Hoeveel ANPR-camera’s, die kentekens kunnen inlezen, heeft de politie momenteel in de stad? Hoeveel ervan hangen er in de binnenstad en hoeveel langs de snelwegen?

3.Hoeveel camera’s heeft de gemeente in de stad voor het handhaven van milieuzones?

4.Is het college met ons van mening dat ANPR-camera’s cruciaal zijn voor opsporing? Zo nee, waarom niet?

5.In het kader van efficiënt handelen voor de politie en voor opsporing van meer verdachten is een softwarematige samenwerking tussen politie en de gemeente van essentieel belang. Hoe kijkt het college ertegenaan om de database van ANPR van de politie te mogen implementeren in de milieuzone camera’s en is dit mogelijk?

6.Kunt u ervoor zorgdragen dat de politie in contact kan treden met specialisten van de camera’s om de mogelijkheden hieromtrent te bespreken?

Nino Davituliani

Hart voor Den Haag/Groep de Mos