Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Damien Zeller de volgende vragen:

Tussen de vragen kan de vragensteller nog nadere tekst invoegen. Deze mag de mening van de partij weergeven.

Stichting Basketbal Den Haag is een organisatie die als doel heeft de basketbalsport in Den Haag te professionaliseren en ontwikkelen tot een invloedrijke sport. The Hague Royals moet het eredivisieteam in Den Haag worden, hiervoor hebben zij geschikte faciliteiten nodig en financiële middelen.

1. Bent u bekend met de wensen van de organisatie Stichting Basketbal Den Haag? *

2. Kunt u aangeven of de Sportcampus Zuiderpark geschikt is om eredivisie basketbalwedstrijden te organiseren?

3. Deelt u met ons de mening dat het goed is voor de Sportcampus Zuiderpark dat er met de mogelijke invulling van eredivisie basketbal structureel topsport aanwezig is in de campus? Zo nee, waarom niet?

4. Bent u bereid om proactief na te denken over welke maatregelen er getroffen moeten worden om een eredivisie waardige accommodatie klaar te hebben staan, mocht de organisatie het lukken zich tijdig aan te melden bij de Dutch Basketball League? Zo nee, waarom niet?

(*) https://www.basketbaldenhaag.nl/

Damien Zeller

Hart voor Den Haag/Groep de Mos