5 februari 2019 Beantwoording Schriftelijke vragen Aanplakruimte Utrechtsebaan voor en door Den Haag

De exploitatie van de aanplakruimte in de tunnel van de Utrechtsebaan is in handen van The Hague Marketing. Zij zijn verantwoordelijk om geld uit de markt te halen en de ruimte te verhuren voor advertentiedoeleinden. Dit resulteert in advertenties van diverse partijen vanuit het hele land. Hart voor Den Haag/Groep de Mos ziet liever dat de ruimte gebruikt wordt voor Haagse doeleinden.

1). Klopt het dat The Hague Marketing verantwoordelijk is voor de exploitatie van de advertentieruimte in de tunnel van de Utrechtsebaan?

2). Klopt het tevens dat The Hague Marketing geld uit de markt moet halen en zij de advertentieruimte in de tunnel van de Utrechtsebaan daarom mogen gebruiken om te verhuren?

3). Bent u het met Hart voor Den Haag/Groep de Mos eens dat het onwenselijk is dat de entree en uitgang van Den Haag, gebruikt wordt als advertentieruimte voor organisaties en bedrijven van buiten Den Haag (zelfs een seksclub van buiten Den Haag heeft geadverteerd)? Zo neen, waarom niet?

4). Bent u het met Hart voor Den Haag/Groep de Mos eens dat die ruimte beter gebruikt kan worden om mensen welkom te heten en te vertellen wat er allemaal te doen is in onze stad, diverse evenementen zouden bijvoorbeeld extra uitgelicht kunnen worden op die plek? Zo neen, waarom niet?

5). Bent u bereid om met The Hague Marketing in gesprek te gaan, om er gezamenlijk toe te komen dat de beschikbare advertentieruimte bij de Utrechtsebaan alleen nog maar ingezet wordt voor de Haagse belangen? Zo neen, waarom niet?