18 juni 2019 Beantwoording Schriftelijke vragen vuurwerk

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stellen de raadsleden Dubbelaar en Davituliani (Hart voor Den Haag / Groep de Mos) de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

1) Is het college bekend met de advertentie om knalvuurwerk en vuurpijlen te verbieden en op welke wijze is deze tot stand gekomen? (1)

In de evaluatie jaarwisseling 2017/2018 (RIS 299683) is het aantal Haagse vuurwerkslachtoffers geregistreerd (2).

2) Welke registratie vindt er plaats in Den Haag welk type en/of soort (knal-) vuurwerk dit letsel heeft veroorzaakt? Bijvoorbeeld single shots (Thunderkings), austronauten en/of ratelbanden.

3) Is het college bekend welke verschillende soort vuurwerk/type welk letsel specifiek heeft veroorzaakt? Zo nee, waarom niet?

4) Hoeveel vuurwerkslachtoffers zijn er in Den Haag jaarlijks door het gebruik van legaal knalvuurwerk?

5) Is het college met Hart voor Den Haag / Groep de Mos van mening dat een verbod op astronauten en dergelijke niet veel bijdraagt aan een veiligere oudjaarsavond? Zo nee, waarom niet?

6) Is het college ermee bekend dat in Duitse supermarkten legaal knalvuurwerk verkocht wordt?

7) Hoe wil het college handhaven dat dit legale knalvuurwerk dan niet massaal over de grens wordt ingekocht en in Den Haag wordt afgestoken?

8) Is het college bekend met de rapportage Vuurwerkongevallen jaarwisseling 2018-2019 van het expertisecentrum VeiligheidNL? Zo ja, welke conclusies trekt u hieruit? (3)

9) Kan het college aangeven waarom er procentueel meer slachtoffers vallen door sterretjes (8%) dan door legale rotjes/kanonslagen (7%)? Zo nee, waarom niet?

10) is het in dat licht niet logischer te pleiten voor een (ridicuul) verbod op sterretjes, aangezien dit procentueel meer slachtoffers veroorzaakt? Zo nee, waarom niet?

11) Is het college met Hart voor Den Haag / Groep de Mos van mening dat de beperkte politiecapaciteit dan juist op illegaal vuurwerk ingezet moet worden? Zo nee, waarom niet?

12) Kunt u er voor zorgen dat deze vragen voor het debat over de Evaluatie Jaarwisseling 2018/2019 worden beantwoord? Zo nee, waarom niet?

 

(1) RTL Nieuws – Politie, burgemeesters en bedrijven eisen verbod knalvuurwerk: ‘Kabinet, kom in actie!’, https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4721721/pleidooi-politie-burgemeesters-en-bedrijven-voor-verbod

 

(2) Gemeente Den Haag – Evaluatie Jaarwisseling 2017-2018, https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/13/overige_bestuurlijke_stukken/451613

 

(3) VeiligheidNL – Cijferrapportage Vuurwerkongevallen jaarwisseling 2018-2019,https://www.veiligheid.nl/organisatie/over-veiligheidnl/publicaties

 

Nino Davituliani & Arjen Dubbelaar

Hart voor Den Haag/Groep de Mos