10 juli 2019 Beantwoording Schriftelijke vragen activiteitenaanbod BBD in complex Het Zamen

Overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Janice Roopram (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

 

1). Is het college bekend met het activiteitenaanbod van de BBD (Boodschappen Begeleidingsdienst Den Haag) in woonzorgcentrum Het Zamen? (*)

2). Bent u van mening dat het sinds april 2017 gerealiseerde ontmoetingscentrum voor ouderen en mindervaliden in complex Het Zamen met ruim 10.000 bezoekers per jaar in stand moet blijven en de BBD het activiteitenaanbod moet kunnen door ontwikkelen? Zo nee, graag een uitgebreide reactie. Zo ja, op welke wijze kan de sinds juli 2018 beëindigde financiering een structureel vervolg krijgen om beëindiging te voorkomen?

3). Tijdens de evaluaties en presentaties van het programma ‘Haags Ontmoeten’ in november 2018, bleek dat met ‘het vergeten was’ middelen te reserveren om succesvolle pilots te kunnen continueren. Graag een reactie van het college.

4). Kunnen de kwetsbare BBD-medewerkers na einde van hun stipbaan een beschermde status krijgen op basis van hun verleden en omstandigheden, zodat zij met behoud van uitkering voor de BBD actief kunnen blijven? Zo ja, graag een uitgebreid antwoord. Zo nee, welke andere mogelijkheden zijn er om deze groep voor de BBD (en de samenleving) actief te houden?

5). Hoe staat het college tegenover structurele financieringsmogelijkheden van succesvolle pilots en het volledig financieren van vrijwilligersondersteuning en vrijwilligerskosten?

(*) http://www.bbddenhaag.nl/index.html

 

Janice Roopram
Gemeenteraadslid Hart voor Den Haag/Groep de Mos
22 mei 2019