21 mei 2019 Beantwoording Schriftelijke vragen Bureaucratie gasexplosie stadsdeel Laak

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het raadslid Dubbelaar (Groep de Mos / Hart voor Den Haag) de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

1)      Bent u bekend met het bericht ‘Slachtoffers gasexplosie lopen vast in de ‘regeltjes’?
2)      Herkent u het signaal dat slachtoffers vast lopen in regeltjes? Zo nee, waarom niet?
3)      Wat wordt er gedaan om deze mensen, zoals de familie Ramgolam, te helpen?
4)      Welke mogelijkheden zijn er om deze mensen te helpen aan woonruimte?
5)      Is het college bereid om hierbij te helpen? Zo nee, waarom niet?

AD Den Haag 22 maart 2019 – Slachtoffers gasexplosie lopen vast in de regeltjes : https://www.ad.nl/den-haag/slachtoffers-gasexplosie-lopen-vast-in-de-regeltjes~ade3e002