5 maart 2019 Beantwoording Schriftelijke vragen Maak Spuiplein een evenementenplein

In het coalitieakkoord staan mooie ambities op het gebied van het binnenhalen van congressen en evenementen. ‘We willen onze positie als stad voor toeristen en evenementen verder versterken. We zijn een gastvrije stad voor grootschalige congressen en hebben de ambitie om van Den Haag een omvangrijke congresstad van Nederland te maken. Dat is goed voor de Haagse economie en dus voor veel Hagenaars.”

Om Den Haag verder op de kaart te zetten als congres- en festivalstad, pleit

Hart voor Den Haag/Groep de Mos ervoor om het Spuiplein geschikt te maken als evenementenplein.

1). Hart voor Den Haag/Groep de Mos denkt graag met het college mee om de ambities uit het coalitieakkoord op het vlak van congressen en evenementen waar te maken. Met relatief kleine ingrepen (aanleg van elektra, aan- en afvoer van water, kabelgoten en tent-ogen), kan het Spuiplein geschikt gemaakt worden om te functioneren als evenementenplein. Bent u bereid om de mogelijkheid te onderzoeken tot het realiseren van een evenementenplein op het Spuiplein? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

2).Op loopafstand van het Spuiplein zitten diverse locaties waar congressen en evenementen kunnen plaatsvinden: het Atrium in het stadhuis, Pathé, Filmhuis, Nieuwe Kerk, Theater aan het Spui en straks ook het Cultuurpaleis. Met het realiseren van een evenementenplein op het Spuiplein worden al deze locaties met elkaar verbonden. Kunt u een gespecificeerde indicatie geven van het aantal mensen die dan in potentie ontvangen kunnen worden?

3).Bent u het met Hart voor Den Haag/Groep de Mos eens dat het creëren van een evenementenplein, in het hart van de stad, grote mogelijkheden biedt voor het organiseren van festivals, zoals bijvoorbeeld een Haags Jazz festival? Zo nee, waarom niet?

4).Bent u het voorts met Hart voor Den Haag/Groep de Mos eens dat een evenementenplein een mooie compensatie is voor de vlakke vloer die straks in het Cultuurpaleis zal ontbreken? Zo nee, waarom niet?

Ralf Sluijs

Hart voor Den Haag/Groep de Mos