26 maart 2019 Beantwoording Schriftelijke vragen Taxibus Connexxion

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het raadslid Roopram(Hart voor Den Haag / Groep de Mos) de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

Bij de gunning van de gemeente aan vervoersbedrijf Connexxion zijn duidelijke afspraken gemaakt tussen de opdrachtgever en vervoerder. Eén van deze afspraken is, dat bij het reserveren van een zgn. prioriteitsrit (alleen telefonisch te reserveren) de vervoerder er voor moet zorgen dat de cliënt ten alle tijden op tijd op de plaats van bestemming is. Deze prioriteitsritten zijn bedoeld voor het vervoer naar afspraken die echt op tijd gaan, zoals bijvoorbeeld naar het station in verband met een aansluiting van een trein, een bezoek aan een schouwburg of theater, of het bijwonen van een crematie of begrafenis.

Daarnaast is er de afspraak dat de vervoerder een speling van 15 minuten vóór tot 15 minuten ná de gereserveerde tijd mag hebben.

In de brief van 19 februari 2019 informeert wethouder Kavita Parbhudayal de voorzitter van de Commissie Samenleving dat de aanbesteding voor het contract Wmovervoer is afgerond en dat de definitieve gunning op 5 februari 2019 is verleend aan Noot Touringcar Ede B.V.

1). Bent u bekend met het feit dat Connexxion iemand tevergeefs heeft laten wachten op een taxibus en dat daardoor een crematie is gemist, zelfs nadat vijf keer contact is gezocht met het vervoersberdrijf op het moment dat er geen taxibus kwam op het afgesproken tijdstip?

2). Bent u op de hoogte van het feit dat na de evaluatieperiode van Connexxion die afliep september 2018, de wachttijden weer dramatisch zijn opgelopen? Kan de voorzitter met de nieuwe vervoerder afspreken dat het niveau omhoog gaat? Zo ja, op welke manier zijn de afspraken vastgelegd?

3). Wat gaat dit college doen om verdere verschaling van de taxibus te voorkomen?

4). Zijn met de nieuwe aanbieder harde afspraken over service en stiptheid en zijn deze anders dan onder de huidige aanbieder? Blijft de mogelijkheid tot het reserveren van een prioriteitsrit bestaan onder de nieuwe aanbieder?

5). Bent u bereid om Connexxion te bewegen met fatsoenlijke excuses te komen voor deze blunder en dit te compenseren, op z’n minst met een mooie bos bloemen en een persoonlijke kaart te regelen?

 

Janice Roopram

Hart voor Den Haag/Groep de Mos