7 juni 2018 Beantwoording Schriftelijke vragen Opknapbeurt Willem Dreespark         

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid De Mos (Groep de Mos) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad

1) Bent u bekend met het feit dat bewoners rondom het Willem Dreespark een opknapbeurt van hun omgeving willen? De toenemende verloedering neemt namelijk hand over hand toe. Een verlaten school, kapotte ruiten en kapotte speeltoestellen (zie foto’s)

2) Kunt u duiden waarom u richting de bewoners van het Willem Dreespark niet reageert als er telefoontjes aangaande deze omgeving binnen komen?