Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het raadslid Guernaoui (Groep de Mos) de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad:

1) Bent u bekend met het bericht van de Facebook-pagina Wat is het fijn om een Scheveninger te zijn, waar gesteld wordt dat de kruisingen op de Westduinweg-Statenlaan-Van Bergenstraat gevaarlijk zijn met vele ongelukken tot gevolg (1)?

2) Hoeveel ongelukken hebben er in een jaar tijd van 21-02-17 t/m 21-02-18 op de kruisingen Westduinweg-Statenlaan-Van Bergenstraat plaats gevonden?

3) Deelt u de mening van veel Scheveningers dat de verkeersveiligheid op de kruisingen Westduinweg-Statenlaan-Van Bergenstraat te wensen over laat? Zo neen, waarom niet? Zo ja, hoe gaat u de verkeersveiligheid verbeteren?

(1) https://www.facebook.com/groups/onsscheveningen/permalink/1643427882373745/