22 januari 2019 Beantwoording Schriftelijke vragen audities houden voor Haagse straatartiesten

Sinds de invoering van het bedelverbod zijn straatartiesten minder aanwezig in het centrum van Den Haag. In steden als Amsterdam, New York, Rome en Parijs houdt de gemeente audities voor de straatartiesten waarna er een aantal de kans krijgen om op gezette tijden op te treden.

1)       Bent u bekend met de audities voor straatartiesten die worden gehouden in diverse andere steden*? Zo ja, bent u bereid om straatartiesten in de toekomst auditie te laten doen alvorens men kan optreden in de Haagse binnenstad? Zo neen, waarom niet?

2)       Bent u bereid locaties te onderzoeken waar straatartiesten op gezette tijden kunnen optreden en hierover in overleg te gaan met lokale ondernemers?

3)       Kunt u aangeven of u kansen ziet om straatartiesten te laten beoordelen door een vakkundige jury, zodat ook (jong) talent buiten de bestaande gebaande wegen een kans krijgt?

Damiën Zeller

Hart voor Den Haag/Groep de Mos