De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 20 september 2018, ter bespreking van beantwoording schriftelijke vragen diversiteit van kiosken (RIS299648).

 

 

Constaterende dat:

  • Het diversiteitsbeleid in de Nota Markten, Straathandel en Kiosken (RIS283882) toeziet op de uitstraling van de kiosken,

 

Overwegende dat:

  • Spreiding van kiosklocaties het diversiteitsbeleid ten goede komt,

 

Verzoekt het college:

  • Mits één van beiden of beiden daartoe bereid zijn, met de betreffende kiosken De Jong Snacks en Ada in gesprek te gaan over de mogelijkheid tot verplaatsing van één of beide kiosken

 

en gaat over tot de orde van de dag,

 

Arjen Dubbelaar
Hart voor Den Haag/Groep de Mos