20 februari 2018 Schriftelijke vragen inzake Paviljoen Malieveld

2018-02-20T07:36:24+00:00 20 februari 2018|

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stet het lid De Mos (Groep de Mos) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad

1) Bent u bekend met het bericht ‘Paviljoen Malieveld vreest einde’ (1)?

2) Deelt u de mening dat dit iconische ‘Poffertjeswalhalla’ op het Malieveld behouden moet blijven? Zo ja, kunt u garanderen dat Paviljoen Malieveld, alle vernieuwingen ten spijt, kan blijven voortbestaan? Graag een toelichting hoe u dat, in samenspraak met Staatsbosbeheer, gaat kortsluiten en regelen.

(1) AD, 20 februari 2018

X