30 maart 2018 Beantwoording Schriftelijke vragen inzake Paviljoen Malieveld

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stet het lid De Mos (Groep de Mos) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad

1) Bent u bekend met het bericht ‘Paviljoen Malieveld vreest einde’ (1)?

2) Deelt u de mening dat dit iconische ‘Poffertjeswalhalla’ op het Malieveld behouden moet blijven? Zo ja, kunt u garanderen dat Paviljoen Malieveld, alle vernieuwingen ten spijt, kan blijven voortbestaan? Graag een toelichting hoe u dat, in samenspraak met Staatsbosbeheer, gaat kortsluiten en regelen.

(1) AD, 20 februari 2018