1). Bent u het met Hart voor Den Haag/Groep de Mos eens dat een goede doorstroming van autoverkeer cruciaal is voor het economisch verkeer in onze regio? Zo ja, hoe gaat u dit verbeteren?

2). Welke (hoofd)wegen zijn de afgelopen jaren versmald in Den Haag en welke straten staan nog op de rol?

3). Wordt na de gedane werkzaamheden gemeten wat de effecten van een herinrichting zijn geweest? Zo ja, wat zijn deze effecten qua bereikbaarheid en trajectsnelheid? Zo nee, waarom niet?

4). Wat zijn de gevolgen voor de (toegankelijkheid voor de ) hulpdiensten en kunt u deze concreet maken?

Jelle Meinesz
Hart voor Den Haag/Groep de Mos