1). Bent u bekend met de toenemende klachten over het rijgedrag van de maaltijdkoeriers?

2). Op welke manier(en) heeft het college tot nu toe de klachten betreffende het wangedrag in het verkeer van de bezorgbrommers behandeld? Kunt u de uitkomsten hiervan met de raad delen? Zo nee, waarom niet?

3). Wordt de hoeveelheid incidenten veroorzaakt door de bezorgbrommers geregistreerd en kunt u deze cijfers delen met de raad? Zo nee, is het college bereid deze incidenten voortaan te registreren en de gedetailleerde rapportages aan de raad te leveren?

4). Is het college bereid om met de ondernemers die maaltijden bezorgen in gesprek te gaan en hen op hun plichten te wijzen ter waarborging van de (verkeers-)veiligheid en de openbare orde? Zo nee, waarom niet?

5). Volgens de bewoners van de stationsweg wordt er onvoldoende gehandhaafd in het gebied. Bent u bereid om daar de handhaving te intensiveren? Zo nee, waarom niet?

Nino Davituliani
Hart voor Den Haag/Groep de Mos