28 mei 2019 Beantwoording Schriftelijke vragen transformeer de Haagse reclamezuil om tot herdenkingsmonument

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Damien Zeller de volgende vragen:

Tussen de vragen kan de vragensteller nog nadere tekst invoegen. Deze mag de mening van de partij weergeven.

1) Bent u bekend met het bericht: ‘Reclameborden veranderen op 4 mei in oorlogsmonumenten’ ? (1)

2) Kunt u aangeven of u bereid bent met JCDecaux in gesprek te gaan om deze oorlogsmonumenten ook mogelijk te maken (op en rond 4 mei) in Den Haag? Zo nee, waarom niet?

(1) Het Parool – Reclameborden veranderen op 4 mei in oorlogsmonumenten, https://www.parool.nl/binnenland/reclameborden-veranderen-op-4-mei-in-oorlogsmonumenten~a4626941/

 

Damien Zeller

Hart voor Den Haag/Groep de Mos