De Nieuwe Kerk wordt geëxploiteerd door de Stichting Nieuwe Kerk en een Haagse cateraar. De locatie dient als concertzaal en evenementenlocatie. Echter is de Kerk niet vrij te bezoeken voor publiek.

1. Is het college het met Hart voor Den Haag/Groep de Mos eens dat kerken zo toegankelijk mogelijk moeten zijn voor publiek?

2. Is het college bereid om met de Stichting Nieuwe Kerk in gesprek te gaan, om een meer structurele openstelling van de Nieuwe Kerk voor elkaar te krijgen? Zo nee, waarom niet? (*)

3. Is het college bereid om een interactief informatiebord in meerdere talen te plaatsen net buiten de Nieuwe Kerk met informatie over deze bijzondere kerk, de omgeving en de geschiedenis van Spinoza? Zo nee, waarom niet?

(*) http://www.nieuwekerkdenhaag.nl/

Hart voor Den Haag/Groep de Mos
Damiën Zeller