20 november 2018 Beantwoording Schriftelijke vragen Seniorenpardon en ouderenambassadeur 

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Roopram  de volgende vragen:

1)      De gemeente Rotterdam schrapt de sollicitatieplicht voor oudere werkzoekenden in de bijstand (*). Wat vindt het college hiervan en hoe is de begeleiding van ouderen in de bijstand nu geregeld en georganiseerd in Den Haag?

2)      Hoe worden werkgevers momenteel gestimuleerd om ouderen in dienst te nemen op zowel middels landelijke als lokale middelen?

3)      Bent u het ermee dat het behoorlijk frustrerend is wanneer de baankansen nihil zijn, maar men jarenlang verplicht moet solliciteren zonder resultaat, zeker voor oudere werklozen die al jarenlang hun sporen in onze maatschappij hebben verdiend?

4)      Is het college bereid om de sollicitatieplicht voor oudere werklozen in de bijstand te schrappen, indien zij langdurig niet meer aan het werk komen en hierbij maatwerk toe te passen?  Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet? Graag een helder antwoord.

5)      Kunnen mensen momenteel solliciteren voor de functie van Haagse ouderenambassadeur? Zo nee, hoe en wanneer zal er een Haagse ouderenambassadeur worden aangesteld?

* https://www.telegraaf.nl/nieuws/2699384/rotterdam-versoepelt-regels-ouderen-in-bijstand