18 december 2018 Beantwoording Schriftelijke vragen kick-out demonstraties tijdens Sinterklaasintocht

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde en in aanvulling op de fracties NIDA, GroenLinks & Partij voor de Arbeid, stelt het raadslid Dubbelaar de volgende vragen:

1). Bent u ervan de hoogte dat 98% van de Nederlanders een demonstratieverbod rondom de intocht van Sinterklaas wenst? (*)

2). Bent u bereid tot het instellen van een algeheel demonstratieverbod tijdens de intocht van de goedheiligman in 2019, zodat ouders en kinderen ongestoord kunnen genieten van deze prachtige traditie? Zo nee, waarom niet?

3). Bent u tevens bereid deze lijn na 2019 jaarlijks voort te zetten, zolang verstoring van de openbare orde dreigt?

* https://www.telegraaf.nl/nieuws/2808983/uitslag-stelling-intocht-verpest-door-gekijf